Głuchy kierowca ciężarówki – problemy…

Posted

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie prawodrogowe.pl. Opisujemy niestety zawiłości przy uzyskiwaniu uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi przez osoby niesłyszące. Mamy nadzieję, że po lekturze artykułu problemy znikną.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/monika-folwarczny-glusi-moga-byc-kierowcami-ciezarowek-ale

Tylko prawo jazdy wystarczy

Posted

Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 roku kierujący może mieć przy sobie jedynie prawo jazdy (nie wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i ważnej polisy OC). Przepis ten ma dopiero obowiązywać po ukazaniu się komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji o wprowadzeniu rozwiązań technicznych w tym zakresie. I doczekaliśmy się – w dniu 29 czerwca 2018 roku ukazał się wspomniany komunikat podpisany przez Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego. Ustanowiony termin 1 października to dzień zwalniający kierującego z posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC.

Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 957) oraz Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 czerwca 2018 roku

Testy dla Głuchych

Posted

Jak podaje portal prawodrogowe.pl do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła petycja w sprawie publikacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy dla osób niesłyszących. Od 11 maja 2015 r. WORDy stosują nową bazę pytań i te dostępne są także na stronie internetowej resortu. Jednak na stronie internetowej Ministerstwa dostępna jest baza pytań jedynie dla osób słyszących. Czy Ministerstwo umieści te pytania z tłumaczeniami na język migowy? – czekamy.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/w-sprawie-publikacji-testow

Rewolucja w WORDach

Posted

Czekamy na zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu. Jakie? Przyszły kierowca będzie mógł przed egzaminem państwowym pod okiem rodzica jeździć samochodem. Egzaminatorzy podlegający dotychczas marszałkowi województwa będą podlegać wojewodzie. Egzaminowany ma prawo dokończyć egzamin, nawet jeśli popełni błąd, który go eliminuje – ma to na celu sprawdzenie, jakie jeszcze błędy popełnia.

Źródło: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kursant-nie-zakonczy-egzaminu-na-prawo-jazdy-po-pierwszym-bl,nId,2605107

Ochrona danych osobowych w WORDach

Posted

Od 25 maja br weszły w życie przepisy dotyczące RODO. Obowiązują one również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Niektórzy egzaminatorzy wywołują osoby egzaminowane po imieniu i godzinie egzaminu, inni po numerze ewidencyjnym umieszczonym na zaświadczeniu o zapisie na egzamin. Są też WORDy bez zmian – tam wciąż osoby egzaminowane wyczytywane są po imieniu i nazwisku. Jak to jest u Was?

Źródło: https://www.szkola-jazdy.pl/imie-nazwisko-a-moze-numer-ewidencyjny-word-y-roznie-wywoluja-na-egzaminy/

Dotkliwe kary za podanie nieprawdziwych danych

Posted

We wtorek 3 lipca ukazała się ustawa wprowadzająca zapis o konsekwencjach za składanie nieprawdziwych danych (oświadczeń) podczas ubiegania się o uprawnienie do kierowania pojazdem. Ustawa zacznie obowiązywać z dniem 18 lipca i wg niej osoba ubiegająca się o prawo jazdy będzie musiała potwierdzić, że nie został orzeczony w stosunku do niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie ma zatrzymanego prawa jazdy lub cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/skladajacy-nieprawdziwe-oswiadczenie-bedzie-ukarany

Tylko prawo jazdy

Posted

Jak podaje Marek Zagórski, minister Cyfryzacji już od 1 października br kierowcy nie będą musieli podczas kontroli drogowej okazywać polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu (pozwolenia czasowego), a obowiązywać będzie tylko posiadanie przy sobie prawa jazdy. Wszelkie dane pojazdu oraz fakt zawarcia umowy OC będzie dla kontrolującego widoczne  w systemie CEPiK 2.0. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy pojazd jest zarejestrowany na terytorium innego państwa lub podczas wyjazdu poza granice Polski – wtedy należy mieć przy sobie zarówno dowód rejestracyjny jak i stosowne ubezpieczenie.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/od-1-pazdziernika-bez-dokumentow-auta-zapowiedzial-minister-m-za

Uwaga konkurs dla młodych kierowców

Posted

Polski Związek Motorowy (PZM) wraz z partnerami postanowili spróbować wpłynąć niechlubną statystykę wypadków powodowanych przez młodych kierowców organizując konkurs „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”. Celem jest promocja bezpiecznej jazdy i zmiana tendencji  grupy 18-24 lata do ryzykownych zachowań na drodze dlatego każdy kierowca w tym właśnie wieku (18-24 lata) może spróbować swoich sił i wygrać Mercedesa na dwa miesiące lub nawigację i samochodowy wideorejestrator. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w dniach 12 czerwca – 7 lipca br. rozwiązać test na stronie www.NajbezpieczniejszyMlodyKierowca.pl. Test składa się z 30 pytań za każdym razem losowanych z puli 200 pytań w różnych dziedzinach: przepisy ruchu drogowego, pierwsza pomoc przedmedyczna, największe zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekojazda, zachowanie w sytuacjach krytycznych. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, do testu można podchodzić maksymalnie 3 razy. Liczy się poprawność odpowiedzi oraz czas wypełnienia testu. 30 najlepszych uczestników spotka się w Finale 6 października w Warszawie.

Spróbuj – warto się sprawdzić…

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/konkurs-dla-mlodych-kierowcow-1

Akcja SENIOR NA DRODZE

Posted

Wczoraj tj. 28 czerwca w Warszawie odbyła się ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma podnieść świadomość z zagrożeń na jakie narażeni są seniorzy, zarówno jako piesi jak i też jako rowerzyści i kierujący pojazdami. W ramach akcji zostaną przeprowadzone 34 warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całej Polski. Akcja odbywa się  w dwóch miastach każdego z 16 województw (z wyjątkiem województwa mazowieckiego, w którym odbędą się cztery warsztaty). Lokalizacje zostały wytypowane w obszarach o najwyższym wskaźniku zagrożenia utraty życia i zdrowia grupy docelowej.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/akcja-senior-na-drodze-jestem-swiadomy-bede-bezpieczny-rozpoczet

Jeździsz bez filtra DPF – przygotuj się na wysokie grzywny

Posted

Do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych. Skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych oraz do konsultacji oczekuje w grupie aktów, którym nie został jeszcze nadany numer druku.  Proponowane sankcje to grzywna do 5000 zł – dla właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego taki pojazd. Taka sama grzywna dla osób, które będą oferowały i przeprowadzały usługę polegającą na wycięciu filtra albo podobnych modyfikacji. Projekt nakłada także obowiązek usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku stwierdzenia, iż jego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska.

Projekt nie posiada jeszcze numeru. O postępie prac będziemy informować