Warsztaty języka migowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Posted

W czerwcu ubiegłego roku w Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyło się spotkanie oraz warsztaty edukacyjne zatytułowane „Każde dziecko zasługuje na książkę”. Gościem spotkania była Pani Monika Folwarczny, tłumaczka języka migowego. Podczas warsztatów dzieci poznały wiele znaków dotyczących różnych sfer życia oraz alfabet jakim posługują się głuchoniemi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10.

 

Link do strony: http://biblioteka-jastrzebie.pl/text/details/kazde-dziecko-zasluguje-na-ksiazke-warsztaty-jezyka-migowego-2166

A jak to się zaczęło…?

Posted

Październik 2013

W Jachrance odbyło się spotkanie Partnerów Stowarzyszenia Spinka na temat mobilności osób niepełnosprawnych. Temat dotyczył m.in dostosowania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkanie to było motorem do działania na rzecz osób niesłyszących w kwestii tak istotnej jak uzyskanie prawa jazdy. Zmiany w przepisach, a w szczególności sposób przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego stały się bowiem dla tych osób często barierą nie do przebicia.

       

Link do strony: http://www.spinka.org.pl/galeria/more,90262428

 

Listopad 2013

W siedzibie Instytutu Transportu  powołano zespół problemowy do spraw szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Zadaniem grupy było kompleksowe zdiagnozowanie utrudnień i ograniczeń osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, na jakie napotykają niepełnosprawni podczas uczestniczenia w kursach i przystępowania do egzaminów na prawo jazdy.

Link do strony: https://www.its.waw.pl/Na_rzecz_osob_niepelnosprawnych,0,3475,1.html

 

Marzec 2014

Problem osób niesłyszących został przedstawiony w obradach komisji podsejmowej do spraw osób niepełnosprawnych. W obradach uczestniczyli m.in: Marek Plura – przewodniczący obrad, przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych z panią prezes Kajetaną Maciejewską-Roczan na czele, Łukasz Kucharski – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD oraz Monika Folwarczny – długoletni instruktor nauki jazdy oraz tłumacz języka migowego, obecnie właścicielka Ośrodka Szkolenia Jastrząb.

Link do strony: http://glusi.pl/content/archiwum/239-05032014-spotkanie-podkomisji-sejmowej-ds-on-18022014-na-temat-prawa-jazdy-dla-gluchych

 

Czerwiec 2014

Nie bez echa pozostał również materiał zamieszczony w tvn24 zrealizowany w Jastrzębiu-Zdroju. Zwrócił on uwagę nie tylko na potrzeby osób niesłyszących lecz również na problemy z jakimi się oni zmagają. Szczególnie w zdobyciu prawa jazdy.

Link do źródła: http://www.tvn24.pl/katowice,51/50-tysiecy-nieslyszacych-i-jeden-problem-jak-sie-dogadac,437403.html

 

Lipiec 2014

Kolejne spotkanie zespołu ds. Szkolenia Osób Niepełnosprawnych w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Zaangażowanie w przedsięwzięcie poprawy mobilności wśród osób niesłyszących wykazały m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PZG, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD oraz instytucji naukowych.

   

Link do strony:http://www.pfssk.pl/pl/aktualnosci/2014-07/prawo-jazdy-dla-nieslyszacych

Język migowy również w przedszkolu

Posted

Grudzień 2015

Dbamy również o naszych milusińskich kontynuując tradycyjnie spotkania w przedszkolach. Ku ogromnemu zaskoczeniu dzieciaki z przedszkola w Gołkowicach znowu z wielkim zaangażowaniem uczyli się podstawowych znaków języka migowego. Jak widać naukę można połączyć z zabawą. Przełamujmy wciąż bariery…

20151210_100711  20151210_100558  20151210_095853  20151210_095843  20151210_094938  20151210_094848  20151210_094714  20151210_094714

Jest to już kolejne spotkanie w tym przedszkolu. A jak to było wcześniej?? Chyba zdjęcia z zajęć najlepiej przedstawią zdjęcia.

   http://przedszkolegolkowice.edupage.org/photos/album/13/img005.jpg

Link do strony: http://przedszkolegolkowice.edupage.org/news/?zac=60