Diagnosta samochodowy

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
Prowadzimy szkolenia w zakresie diagnostyki samochodowej. Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów podnoszących kwalifikacje do egzaminu kwalifikacyjnego oraz przygotowanie kandydatów na diagnostów do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 poz. 1836).

Szkolenie obejmuje 116 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (pięć bloków tematycznych).

Wymagania dla uczestników szkolenia (zgodnie z art. 84 ust. 2b ustawy Prawo o ruchu drogowym):

  1. wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki na stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów albo
  2. średnie wykształcenie techniczne lub średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki na stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów albo
  3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa oraz udokumentowany rok praktyki na stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów albo
  4. średnie wykształcenie techniczne lub średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane dwa lata praktyki na stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów

Cena szkolenia: 2290 zł./osobę. Podana cena zawiera materiały szkoleniowe i ubezpieczenie NNW.

Szkolenie prowadzi profesjonalna kadra wykładowców posiadająca uprawnienia diagnosty samochodowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 660 450 687.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy…