Egzamin praktyczny

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport. Bez tego dokumentu egzaminator nie dopuści Cię do egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z trzech zadań wykonywanych na placu manewrowym ośrodka egzaminacyjnego i jazdy w ruchu drogowym.

Na placu manewrowym musisz wykonać trzy zadania:

  1. Przygotowanie się do jazdy – musisz sprawdzić stan techniczny losowo wybranych dwóch elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego (najczęściej jedno z obowiązkowych świateł zewnętrznych i jeden z płynów eksploatacyjnych) . Potem właściwie ustawiasz fotel, zagłówek, lusterka i zapinasz pas bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewniasz się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączasz odpowiednie światła do jazdy w ruchu drogowym.
  2. Jazda wyznaczonym pasem ruchu do przodu  i do tyłu – upewniasz się o możliwości ruszenia i płynnie ruszasz. Zatrzymanie pojazdu powinno być dopiero w miejscu wyznaczonym. Po prawidłowym zatrzymaniu przed Tobą drugi etap – cofanie. Podczas cofania nie jest wymagana duża prędkość jazdy. Najważniejsze abyś obserwował otoczenie poprzez lusterka zewnętrzne i tylną szybę pojazdu. Zatrzymanie pojazdu powinno być w miejscu wyznaczonym (tzw. koperta). Jeżeli podczas tego zadania zatrzymasz się w innym miejscu niż do tego cele wyznaczone lub najedziesz na linię to masz prawo do powtórzenia tego zadania. Zarówno przekroczenie linii jak i najechanie/potrącenie pachołka lub tyczki skutkuje przerwaniem egzaminu i wynikiem negatywnym.
  3. Ruszanie na wzniesieniu – po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciągasz hamulec awaryjny. Zwalniając go równocześnie dodając gazu i popuszczając sprzęgło musisz ruszyć. Jeżeli podczas tego zadania samochód Ci się cofnie o 20 cm lub silnik zgaśnie nie denerwuj się – masz drugą próbę. Jeżeli druga próba zakończy się niepowodzeniem, niestety – egzamin kończysz z wynikiem negatywnym.

Jeżeli powyższe trzy zadania wykonałeś poprawnie to przed Tobą ostatnie wyzwanie – jazda w ruchu drogowym. Ma ona trwać co najmniej 40 minut (może trwać krócej jednak ponad 25 minut – warunek: poprawnie wykonasz wszystkie zadania egzaminacyjne w ruchu miejskim). Nie ma stałych tras egzaminacyjnych – każdy egzaminator powinien mieć w głowie zarys trasy na której sprawdzi Twoje umiejętności. Pamiętaj – egzaminator (podobnie jak instruktor) nie może wydać Ci błędnych poleceń, sprzecznych z przepisami ruchu drogowego. Egzaminator poinformuje Cię o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego, zaś w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania lub przerwania egzaminu państwowego, egzaminator oznajmi Ci negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego.

Po powrocie do Ośrodka egzaminowania egzaminator powie Ci jaki jest wynik egzaminu, wyjaśni jakie błędy popełniłeś podczas jazdy i omówi szczegółowo wynik egzaminu. Następnie powinien dać Ci wypełniony i podpisany arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego.

Jeżeli zdałeś to WORD wysyła do urzędu informację o tym. Na stronach www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl po zalogowaniu się i podaniu odpowiednich danych sprawdzisz możliwość odbioru prawa jazdy.