Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

 • Polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.
 • Po uruchomieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na ekranie.
 • Po zapoznaniu się z tymi informacjami przechodzimy do egzaminu próbnego, a następnie do egzaminu właściwego.
 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut. W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu wydłuża się o kolejne 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.
 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa.
 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań.
 • Projekcja filmu wyświetla się tylko raz.
 • Projekcja filmu kończy się stop klatką która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlanie następnego pytania.
 • Przejść do następnego pytania można również po kliknięciu „następne pytanie”.
 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.
 • Pytania są punktowane: 3,2,1 – w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.
 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.
 • Po udzieleniu odpowiedzi na ostanie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu „zakończ egzamin”, na ekranie pojawia się wynik egzaminu.