Jak zapisać się na szkolenie

Skontaktuj się z nami. O wszystkim Cię poinformujemy. Jeżeli jednak chcesz we własnym zakresie załatwić formalności to musisz:

  1. Zrobić badania lekarskie zezwalające Ci na prowadzenie pojazdu. Otrzymujesz stosowne orzeczenie lekarskie
  2. Złożyć do Urzędu Miasta wniosek o wydanie prawa jazdy. Dodatkowo składasz jedną wyraźną fotografię o wymiarach 3,4×4,5 cm. Opłatę w kwocie 100,50 zł uiszczasz po zdanym egzaminie państwowym.
  3. Jeżeli jesteś niepełnoletni pamiętaj o kserokopii dowodów osobistych rodziców lub opiekunów prawnych oraz pisemnej ich zgodzie.
  4. W urzędzie otrzymasz profil kandydata na kierowcę – tzw. PKK. Jest to numer składający się z 20-tu cyfr.
  5. Z numerem PKK przyjdź do nas. My już załatwimy resztę.

 

Uwaga.

Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 roku zasadami egzaminowania, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego eksternistycznie. Jeżeli uzyskasz wynik pozytywny przychodzisz do Nas tylko na zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęcia praktyczne (jazdy).

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych u nas – zdobyta wiedza z pewnością ułatwi Ci jazdę w ruchu drogowym.