Język migowy

Ustawa o języku migowym i innych formach porozumiewania się (Dz. U. z 2011 roku poz. 1243)

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Status prawny języka migowego w wybranych krajach

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych

Rejestr tłumaczy PJM, SJM i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Status prawny języka migowego w wybranych krajach

Problemy prawnego uznawania języka migowego w wybranych krajach europejskich

Interpelacja Nr 21593

Rezolucja 2010 PL

Rezolucja 2010 EN

Deklaracja Brukselska PL

Deklaracja Brukselska EN

Projekt ustawy 1

Projekt ustawy 2

Projekt ustawy 3

Projekt ustawy 4

Projekt ustawy 5

Projekt ustawy 6

Projekt ustawy 7

Projekt ustawy 8

Projekt ustawy 9

Projekt ustawy 10