Kierujący i pojazd

Dz. U. 2016 poz. 280 W sprawie szkolenia osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, …

Dz. U. z 2016 poz. 231 W sprawie wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Dz. U. z 2016 poz. 232 W sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Dz. U. z 2016 poz. 232 Załączniki do wyżej wspomnianego rozporządzenia w sprawie egzaminowania

Dz. U. 2015 poz. 2096 W sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców

Dz. U. 2015 poz. 155 Ustawa o kierujących pojazdami

Dz. U. 2012 poz. 1137 tj Prawo o ruchu drogowym

Dz. U. 2002 roku poz. 1393 W sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dz. U. 2012 poz. 1005 W sprawie wydawania praw jazdy

Dz. U. 2012 poz. 973 w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Dz. U. 2013 poz. 83 W sprawie opłaty za wydanie prawa jazdy

Dz. U. 2002 poz. 640 W sprawie wymiany praw jazdy

Dz. U. 2014 poz. 949 W sprawie badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców

Dz. U. 2014 poz. 937 W sprawie badań psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców

Dz. U. 2014 poz. 974 W sprawie opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego

Dz. U. 2015 poz. 674 Wzory zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

Dz. U. 2015 poz. 305 Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia

Dz. U. 2014 poz. 1522 Rejestracja i oznaczanie pojazdów

Dz. U. 2015 poz. 1603 Tablice rejestracyjne

Dz. U. 2008 poz. 841 W sprawie kontroli ruchu drogowego

Dz. U. 2013 poz. 809 Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. okres próbny)

Dz. U. 2013 poz. 93 Uzyskiwanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców

Dz. U. 2013 poz. 31 W sprawie tworzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców

Dz. U. 2013 poz. 84 W sprawie kontroli Ośrodka Szkolenia Kierowców

Dz. U. 2014 poz. 948 W sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu