Kurs języka migowego

Kursy PJM:

I stopień ELEMENTARNY

II stopień DOSKONALĄCY

III stopień ZAAWANSOWANY

Cena szkolenia: 1300 zł. Jest możliwość uzyskania dofinansowania z PFRONu – pomożemy przy formalnościach. Szczegółowe informacje w zakładce „Terminy i cennik”.

Ilość godzin: 60.

Celem szkolenia jest poznanie języka migowego jako źródła porozumiewania się osób niesłyszących ze społeczeństwem.  W trakcie szkolenia poznasz sposoby komunikowania się z osobami niesłyszącymi, będziesz mieć również sposobność poznać takie osoby i dowiesz się jakie trudności napotykają w życiu.

Nie tylko otrzymasz stosowne materiały szkoleniowe lecz również będziesz mieć możliwość zadawania pytań biegłemu tłumaczowi języka migowego na temat tego zawodu.

Program szkolenia obejmuje kilka bloków tematycznych m.in. związanymi z domem i rodziną, zatrudnieniem i pracą, sprawami urzędowymi. Oczywiście nie obejdzie się bez poznania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych i porządkowych.

Szkolenie realizowane jest na poziomie trzech stopni. Rozpoczynając od stopnia elementarnego uczestnicy poznają podstawowe pojęcia potrzebne do komunikacji z niesłyszącymi, zaś pozostałe poziomy ugruntują wiedzę  z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz udoskonalą umiejętności porozumiewania się  językiem migowym.
Kurs zakończy się egzaminem przed komisją w skład której wchodzą tłumacze języka migowego i osoby niesłyszące.

Obecnie uruchamiamy kolejne kursy:

  • poziom elementarny (podstawowy) dla osób początkujących
  • poziom średniozaawansowany (doskonalący) dla osób, które ukończyły poziom elementarny
  • poziom zaawansowany dla osób, które ukończyły poziom średniozaawansowany

Dodatkowo – przy współpracy z Fundacją PL – prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków w zakresie poznawania języka migowego oraz zajęcia w szkołach, urzędach, zakładach pracy.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy… Spróbuj bo warto 🙂