Plac manewrowy

Posiadamy w dyspozycji plac manewrowy, na którym bez ograniczeń możesz wykonywać pod nadzorem instruktora zadania egzaminacyjne przewidziane na egzaminie państwowym.