Głuchy kierowca ciężarówki – problemy…

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie prawodrogowe.pl. Opisujemy niestety zawiłości przy uzyskiwaniu uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi przez osoby niesłyszące. Mamy nadzieję, że po lekturze artykułu problemy znikną.

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/monika-folwarczny-glusi-moga-byc-kierowcami-ciezarowek-ale