Jeździsz bez filtra DPF – przygotuj się na wysokie grzywny

Do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych. Skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych oraz do konsultacji oczekuje w grupie aktów, którym nie został jeszcze nadany numer druku.  Proponowane sankcje to grzywna do 5000 zł – dla właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego taki pojazd. Taka sama grzywna dla osób, które będą oferowały i przeprowadzały usługę polegającą na wycięciu filtra albo podobnych modyfikacji. Projekt nakłada także obowiązek usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku stwierdzenia, iż jego stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska.

Projekt nie posiada jeszcze numeru. O postępie prac będziemy informować