Tylko prawo jazdy wystarczy

Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 roku kierujący może mieć przy sobie jedynie prawo jazdy (nie wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i ważnej polisy OC). Przepis ten ma dopiero obowiązywać po ukazaniu się komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji o wprowadzeniu rozwiązań technicznych w tym zakresie. I doczekaliśmy się – w dniu 29 czerwca 2018 roku ukazał się wspomniany komunikat podpisany przez Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego. Ustanowiony termin 1 października to dzień zwalniający kierującego z posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC.

Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 957) oraz Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 czerwca 2018 roku